Vítejte na stránkách Knihovna Holovousy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy

Knihovna VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO  ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY je součástí výzkumného ústavu od jeho založení v roce 1951. Knihovna je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 12 Knihovního zákona. Fond knihovny VŠÚO se skládá z odborných knih, časopisů, sborníků, závěrečných a cestovních zpráv. Tematicky je zaměřena především na ovocnářství. Dále obsahuje informace o jednotlivých ovocných druzích, jejich chorobách, škůdcích, skladování, šlechtění, zachování lokálních odrůd, hnojení, výživě atd.
 


Elektronické informační zdroje dostupné v knihovně


Web of Science

je online akademická služba provozovaná společností Thomson Reuters (s divizí Reuters). Obsah této databáze zahrnuje více než 10 000 nejvýznamnějších časopisů z celého světa včetně Open Access časopisů a více než 110 000 konferenčních jednání. Pokrývá přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1900 ve 256 disciplínách.
 

CAB Abstracts 1973+

Přední mezinárodní zemědělská a lesnická databáze. Sleduje přes 8 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy a další formy literatury publikované ve 120 zemích v 50 jazycích. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd.
Úplná databáze CAB Abstracts obsahuje přes 13,2 milionů záznamů od roku 1973, roční přírůstek činí přes 350 000 dokumentů. Předchozí období je zpracováno v CAB Abstracts Archive. Více než 95% záznamů obsahuje abstrakta. K indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus.
 

Katalog knihovny

Knihovní řád                                                                                                              

Kontakt:
Bc. Markéta Vojtíšková
+420 491 848 241
Marketa.VOJTISKOVA@vsuo.cz 


https://www.vsuo.cz/cs/vzdelani-a-poradenstvi/knihovna

publikováno: 23. 8. 2023 15:18, Hana Sehnoutková